Shkëlqim Bullari

SHKELQIMBULLARI

  • Emer Mbiemer: Shkëlqim Bullari
  • Datëlindja: 26.04.1969
  • Vendlindja: Cërrik
  • Edukimi:  Administrim biznes
  • Karriera politike: Anetar i keshillit bashkiak 2015-2019
  • Karriera profesionale: Biznes privat
  • E dhënë specifike: Deputet nga lista shumëmërore e PS-së

Të dhënat në grafikët mëposhtë janë në përqindje (%)
Të dhënat e efektivitetit sipas partive politike

NIVELI I EFEKTIVITETIT

DISKUTIME NË KUVEND

ANGAZHIMI NË KOMISIONE

VLERESIMI FINAL (LEGJISLATURA)