Slide PYET DEPUTETIN Për çdo problem, pyetje apo sugjerim qytetarët mund tu shkruajnë deputetëve përmes platformës www.deputetim.al dhe të marrin përgjigje prej tyre. ISP do të bëjë ndërmjetësimin e komunikimit midis qytetarëve dhe deputetëve SHKRUAJ PYETJEN Raporti Janar- Korrik 2018 Lexo te plotË Slide RISITË DHE PROBLEMATIKAT E LIGJEVE Informohuni mbi përmbushjen e axhendës legjislative SHIKO LIGJET PROJEKTLIGJ LIGJE TE MIRATUARA Slide

Funksioni, historia, legjislacioni, legjislatura, struktura drejtuese

Jetëshkrimi, angazhimi parlamentar, votimi, deklarime, transparenca

Raportet e monitorimit, gjetjet kryesore, studime profesionale

Kontakti me deputetin, pyetjet, përgjigjet e tij, bilanci i punës

Vota e deputetëve, raporti me partinë, amendamentet, qëndrimet ndaj ligjeve

Pjesëmarrja, diskutimet, etika, propozimet, përfaqësimi i zonës

Pjesëmarrja, etika, kontributi, propozimet, përfaqësimi politik dhe profesional

Deklarimet e pasurisë, trajtimi financiar, transparenca e institucionit

Aleanca e Grave Deputete, problematikat gjinore, bilancet e angazhimit

Përbërja, funksionimi, vendimmarrja, risitë dhe problemet

Zgjedhja e institucioneve të pavarura, monitorimi vjetor, marrëdhëniet

Besimi në institucion, perceptimi publik mbi Kuvendin