Aurora Mara

AURORA MARA

  • Emër Mbiemër: Aurora Mara
  • Datëlindja: 11.06.1978
  • Vendlindja: Burrel-Mat
  • Edukimi: Avokate
  • Karriera politike: Deputete e Kuvendit të Shqipërisë
  • Karriera profesionale:  Deputete e Kuvendit të Shqipërisë
  • E dhënë specifike: Deputete nga lista shumëmërore e PS-së

Të dhënat në grafikët mëposhtë janë në përqindje (%)
Të dhënat e efektivitetit sipas partive politike

NIVELI I EFEKTIVITETIT

DISKUTIME NË KUVEND

ANGAZHIMI NË KOMISIONE

VLERESIMI FINAL (LEGJISLATURA)