Bujar Leskaj

BUJAR LESKAJ

  • Emër Mbiemër: Bujar Leskaj
  • Datëlindja: 03.07.1966
  • Vendlindja: Vlorë
  • Edukimi:  Doktor i Shkencave Ekonomike
  • Karriera politike:  Deputet i Kuvendit të Shqipërisë, Përfaqësues i qytetit të Vlorës (PD)
  • Karriera profesionale:  (2011-2020) Kryetar i Kontrollit të Lartë të Shtetit
  • E dhënë specifike: Deputet nga lista shumëmërore e PS-së

Të dhënat në grafikët mëposhtë janë në përqindje (%)
Të dhënat e efektivitetit sipas partive politike

NIVELI I EFEKTIVITETIT

DISKUTIME NË KUVEND

VOTIMI I AKTEVE

ANGAZHIMI NË KOMISIONE

ANGAZHIMI NË PUBLIK

NISMA LIGJORE

VLERESIMI FINAL (SESIONI I FUNDIT)

VLERESIMI FINAL NE PERQINDJE (NGA 100%)

VLERESIMI FINAL (LEGJISLATURA)