Fation Veizaj

FATION VEIZAJ

  • Emër Mbiemër: Fation Veizaj
  • Datëlindja: 18.09.1966
  • Vendlindja: Vlorë
  • Edukimi: I lartë/ Universiteti Politeknik i Tiranës, Dega: Nxjerrje dhe Trasport nafte
  • Karriera politike: Nuk ka të dhëna
  • Karriera profesionale: (2017-në vazhdim)Administrator në shoqërinë” RDA” Petrol
  • E dhënë specifike: Deputet nga lista shumëmërore e PD-së

Të dhënat në grafikët mëposhtë janë në përqindje (%)
Të dhënat e efektivitetit sipas partive politike

NIVELI I EFEKTIVITETIT

DISKUTIME NË KUVEND

VOTIMI I AKTEVE

ANGAZHIMI NË KOMISIONE

ANGAZHIMI NË PUBLIK

NISMA LIGJORE

VLERESIMI FINAL (SESIONI I FUNDIT)

VLERESIMI FINAL NE PERQINDJE (NGA 100%)

VLERESIMI FINAL (LEGJISLATURA)