Benet Beci

BENET BECI

  • Emer Mbiemer: Benet Beci
  • Datëlindja: 25.01.1965
  • Vendlindja: Tiranë
  • Edukimi:  Doktoraturë, Universiteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
  • Karriera politike:  Nga 2001 pjesë e Partisë Reformatore të Shqipërisë
  • Karriera profesionale: ( Janar 2019- në vazhdim) Administrator, Korporata Elektroenergjetike Shqiptare
  • E dhënë specifike: Deputet nga lista shumëmërore e PS-së

Të dhënat në grafikët mëposhtë janë në përqindje (%)
Të dhënat e efektivitetit sipas partive politike

NIVELI I EFEKTIVITETIT

DISKUTIME NË KUVEND

VOTIMI I AKTEVE

ANGAZHIMI NË KOMISIONE

ANGAZHIMI NË PUBLIK

NISMA LIGJORE

VLERESIMI FINAL (SESIONI I FUNDIT)

VLERESIMI FINAL NE PERQINDJE (NGA 100%)

VLERESIMI FINAL (LEGJISLATURA)