FATMIR XHAFAJ

FATMIR XHAFAJ

  • Emër Mbiemër: Fatmir Xhafaj
  • Datëlindja: 17.05. 1959
  • Vendlindja: Vlorë
  • Edukimi: Diplomuar në Drejtësi, Universiteti e Tiranës, Fakulteti i Shkencave Politiko – Juridike
  • Karriera politike:2017: (2002-2005) Minister Drejtesie dhe i Rregullimit te Territorit; (2017) Ministër i Brendshëm; Deputet i PS në 5 legjislatura, Funksionar i lartë i PS prej vitesh, Anëtar kryesie dhe Sekretar për Çeshtje Zgjedhore
  • Karriera profesionale: 1997-1999: Sekretar i Përgjithshëm i Këshillit të Ministrave.( 1999-2001)Avokat, (1986-1992) Drejtues i Organizatës së Rinisë, Tiranë, (1982-1986) Jurist në sistemin e drejtësisë
  • E dhënë specifike: Deputet nga lista shumëmërore e PS-së

Të dhënat në grafikët mëposhtë janë në përqindje (%)
Të dhënat e efektivitetit sipas partive politike

NIVELI I EFEKTIVITETIT

DISKUTIME NË KUVEND

VOTIMI I AKTEVE

ANGAZHIMI NË KOMISIONE

ANGAZHIMI NË PUBLIK

NISMA LIGJORE

VLERESIMI FINAL (SESIONI I FUNDIT)

VLERESIMI FINAL NE PERQINDJE (NGA 100%)

VLERESIMI FINAL (LEGJISLATURA)