ARBEN AHMETAJ

ARBEN AHMETAJ

  • Emër Mbiemër: Arben Ahmetaj
  • Datëlindja: 28. 06. 1969
  • Vendlindja: Gjirokastër
  • Edukimi: Diplomuar për Gjuhë Angleze, në Universitetin e Tiranës (1991); 1996: Master për Tregëti Ndërkombëtare dhe Diplomaci, në Universitetin e Kentucky, SHBA; 2009 “Doktor i Shkencave” në fushën e Sigurisë, Universitetin e Bukureshtit. Rumani.
  • Karriera politike: 2013-2016 Ministër i ZHETTS dhe Ministër i Financave; 2004-2005: Zv/ministër i Integrimit Evropian; (2003-2004) Zv/ministër i Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë; (2005) Kandidat i PS për deputet, Deputet i PS; Anëtar i Kryesisë së PS dhe Kryetar i Sekretariatit për Sipërmarrjen dhe Grupet e Interesit; (1997-1998) Shef i Kabinetit të Ministrit të Financave
  • Karriera profesionale: (1998-1999) Drejtor i Përgjithshëm, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve (1993-1995) Këshilltar për Çështjet Fiskale pranë misionit të FMN, BASH, etj.
  • E dhënë specifike: Deputet nga lista shumëmërore e PS-së

Të dhënat në grafikët mëposhtë janë në përqindje (%)
Të dhënat e efektivitetit sipas partive politike

NIVELI I EFEKTIVITETIT

DISKUTIME NË KUVEND

VOTIMI I AKTEVE

ANGAZHIMI NË KOMISIONE

ANGAZHIMI NË PUBLIK

NISMA LIGJORE

VLERESIMI FINAL (SESIONI I FUNDIT)

VLERESIMI FINAL NE PERQINDJE (NGA 100%)

VLERESIMI FINAL (LEGJISLATURA)