TAULANT BALLA

TAULANT BALLA

  • Emër Mbiemër: Taulant Balla
  • Datëlindja: 12. 08. 1977
  • Vendlindja: Librazhd
  • Edukimi:  Ka kryer studimet e larta dhe ato pasuniversitare në degën e Shkencave Politike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare në universitetin “Al.I.Cuza” në Lasi, Rumani,  Shkollë Doktorale
  • Karriera politike: (2002) Departamentin për Marrëdhëniet Ndërkombëtare të PSSH. Ka qenë pjesë e stafit politik si këshilltar i Zëvendës Kryeministrit dhe Ministrit të Integrimit, i Ministrit të Financave dhe më pas anëtar i stafit politik të Kryeministrit të Shqipërisë,  Deputet në disa legjislatura, Nënkryetar i Grupit Parlamentar të PSSH
  • Karriera profesionale: (2003-2004) Protokolli i kryeministrit
  • E dhënë specifike: Deputet nga lista shumëmërore e PS-së

Të dhënat në grafikët mëposhtë janë në përqindje (%)
Të dhënat e efektivitetit sipas partive politike

NIVELI I EFEKTIVITETIT

DISKUTIME NË KUVEND

VOTIMI I AKTEVE

ANGAZHIMI NË KOMISIONE

ANGAZHIMI NË PUBLIK

NISMA LIGJORE

VLERESIMI FINAL (SESIONI I FUNDIT)

VLERESIMI FINAL NE PERQINDJE (NGA 100%)

VLERESIMI FINAL (LEGJISLATURA)