Saimir Hasalla

SAIMIR HASALLA

  • Emër Mbiemër: Saimir Hasalla
  • Datëlindja: 09.01.1987
  • Vendlindja: Peqin
  • Edukimi: I Lartë/ Jurist
  • Karriera politike: Nuk ka të dhëna
  • Karriera profesionale: Jurist/ Zyra Arsimore Peqin
  • E dhënë specifike: Deputet nga lista shumëmërore e PS-së

Të dhënat në grafikët mëposhtë janë në përqindje (%)
Të dhënat e efektivitetit sipas partive politike

NIVELI I EFEKTIVITETIT

DISKUTIME NË KUVEND

VOTIMI I AKTEVE

ANGAZHIMI NË KOMISIONE

ANGAZHIMI NË PUBLIK

NISMA LIGJORE

VLERESIMI FINAL (SESIONI I FUNDIT)

VLERESIMI FINAL NE PERQINDJE (NGA 100%)

VLERESIMI FINAL (LEGJISLATURA)