MIRELA KUMBARO

MIRELA KUMBARO

  • Emër Mbiemër: Mirela Kumbaro
  • Datëlindja: 4 . 03. 1966
  • Vendlindja: Tiranë
  • Edukimi: 1984-1988: Diplomuar në Universitetin e Tiranës, në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja, në fushën e letrave frënge. 1993-1994: Master në Përkthim dhe Komunikim Ndërkulturor, në E.S.I.T – Paris III, Universiteti i Sor­bonne – Nouvelle, në Paris, Francë. 2009 ka mbrojtur titullin “Doktor i Shkencave” në fushën e Studimeve Përkthimore pranë Universitetit të Tiranës. Ne 2012: titullin “Profesore e Asociuar” ne shkencat gjuhesore.
  • Karriera politike: 2013-2017 Ministre e Kulturës
  • Karriera profesionale: 1988-2013: Pedagoge ne Universitetin e Tiranës; 2010-2012: Eksperte Ndërkombetare për Projektin IPA të BE në Universitetin e Prishtinës; 2007-2010: Eksperte Ndërkombëtare për Projektin TEMPUS në Universitetin e Prishtinës; ( 2010-2012) Eksperte Nderkombetare per Projektin SOUFI- “ Kerkimi shkencor ne Universitet” per Agjensine Universitare te Frakofonise ne Lindjen e Mesme; qe nga 2008- Lektore ne Universitetin e Prishtines; qe nga 2010- Lektore ne Fakultetin e Gjuheve e Huaja te Universitetit te Teheranit, Iran; 2010-2014: Koordinatore nacionale per projektin Europian “Historia e Perkthimit ne Europe” nen drejtimin e Qendres se Kerkimeve Doktoriale ne Institutin e Gjuheve Orientale, INALCO, Paris
  • E dhënë specifike: Deputet nga lista shumëmërore e PS-së

Të dhënat në grafikët mëposhtë janë në përqindje (%)
Të dhënat e efektivitetit sipas partive politike

NIVELI I EFEKTIVITETIT

DISKUTIME NË KUVEND

VOTIMI I AKTEVE

ANGAZHIMI NË KOMISIONE

ANGAZHIMI NË PUBLIK

NISMA LIGJORE

VLERESIMI FINAL (SESIONI I FUNDIT)

VLERESIMI FINAL NE PERQINDJE (NGA 100%)

VLERESIMI FINAL (LEGJISLATURA)