Kastriot Piroli

KASTRIOT PIROLI

  • Emër Mbiemër: Kastriot Piroli
  • Datëlindja:13.01.1971
  • Vendlindja: Krujë
  • Edukimi: I Lartë/ Akademia e Forcave Tokësore “Skënderbej” Tiranë
  • Karriera politike: Nuk ka të dhëna
  • Karriera profesionale: Ushtarak Aktiv, Oficer Aktiv
  • E dhënë specifike: Deputet nga lista shumëmërore e PD-së

Të dhënat në grafikët mëposhtë janë në përqindje (%)
Të dhënat e efektivitetit sipas partive politike

NIVELI I EFEKTIVITETIT

DISKUTIME NË KUVEND

VOTIMI I AKTEVE

ANGAZHIMI NË KOMISIONE

ANGAZHIMI NË PUBLIK

NISMA LIGJORE

VLERESIMI FINAL (SESIONI I FUNDIT)

VLERESIMI FINAL NE PERQINDJE (NGA 100%)

VLERESIMI FINAL (LEGJISLATURA)