ILIRIAN PENDAVINJI

ILIRIAN PANDAVINJI

  • Emër Mbiemër: Ilirian Pendavinji
  • Datëlindja: 16. 05. 1971
  • Vendlindja: Korçë
  • Edukimi: 1989-1994: Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Mjekësisë, dega Mjekësi e Përgjithshme
  • Karriera politike: Në qershor 2008 ka shërbyer si Shef i Kabinetit të Kryetarit të Bashkisë Korçë;  Në vitin 2004 është bërë anëtar i Partisë Socialiste, dega Korçë;  Nga dhjetori i vitit 2008 është kryetar i Partisë Socialiste, dega Korçë; Deputet i Partisë Socialiste në vitin 2013
  • Karriera profesionale: 2001- 2003 :Drejtor i Institutit Mjekësor të Sigurimit të Kujdesit Shëndetësor, Rajoni Devoll–Korçë. 1999-2001 ka shërbyer si mjek familje në komunën Pirg
  • E dhënë specifike: Deputet nga lista shumëmërore e PS-së

Të dhënat në grafikët mëposhtë janë në përqindje (%)
Të dhënat e efektivitetit sipas partive politike

NIVELI I EFEKTIVITETIT

DISKUTIME NË KUVEND

VOTIMI I AKTEVE

ANGAZHIMI NË KOMISIONE

ANGAZHIMI NË PUBLIK

NISMA LIGJORE

VLERESIMI FINAL (SESIONI I FUNDIT)

VLERESIMI FINAL NE PERQINDJE (NGA 100%)

VLERESIMI FINAL (LEGJISLATURA)