FADIL NASUFI

FADIL NASUFI

  • Emër Mbiemër: Fadil Nasufi
  • Datëlindja: 18. 03. 1958
  • Vendlindja: Berat
  • Edukimi: Universiteti i Tiranës, dega Biologji–Kimi. 2003-2007: dega Ekonomi–Biznes në Universitetin e Vlorës
  • Karriera politike: 2003-2015: Kryetar i Bashkisë Berat. 2015 e vazhdim : Prefekt i Qarkut Berat. 1991-1992: Deputet i Kuvendit të Shqipërisë. 1991–1996 dhe 1998–2006: Anëtar i Komitetit të Përgjithshëm Drejtues. 1991-1992: N/Kryetar i PS Dega Berat. 1994-1998: Sekretar Organizativ i PS Berat. 1998-2003: Kryetar i PS Berat
  • Karriera profesionale: 1982-1986: Mësues në shkollën e mesme Roshnik; (1986-1987) Komandant Sektori në Hekurudhën Milot-Rrëshen-Klos
  • E dhënë specifike:Deputet nga lista shumëmërore e PS-së

Të dhënat në grafikët mëposhtë janë në përqindje (%)
Të dhënat e efektivitetit sipas partive politike

NIVELI I EFEKTIVITETIT

DISKUTIME NË KUVEND

VOTIMI I AKTEVE

ANGAZHIMI NË KOMISIONE

ANGAZHIMI NË PUBLIK

NISMA LIGJORE

VLERESIMI FINAL (SESIONI I FUNDIT)

VLERESIMI FINAL NE PERQINDJE (NGA 100%)

VLERESIMI FINAL (LEGJISLATURA)