EVIS KUSHI

EVIS KUSHI

  • Emër Mbiemër: Evis Kushi
  • Datëlindja: 07. 10 1975
  • Vendlindja: Elbasan
  • Edukimi: Universitetin e Tiranës, në Fakultetin Ekonomik, dega Administrim – Biznesi; Gradë shkencore në Ekonomi Turizmi në Staffordshire University, Angli. Titulli Akademik “Profesor i Asociuar” Universiteti Aleksandër Moisiu Durrës; 26 qershor 2016;  Titulli Akademik “Profesor” UBT
  • Karriera politike: Anetare e PS që prej Mars 2013;  Anetare e Kryesisë së PS që prej Prill 2016;  (2013 e në vazhdim) Deputete në Kuvendin e Shqipërisë
  • Karriera profesionale: 2012-2013: Dekane në Fakultetin e Ekonomisë. Universiteti A. Xhuvani, Elbasan. (2010-2012) Shefe Departamenti ‘Ekonomi dhe E drejte” Fakulteti i Ekonomisë; Universiteti A. Xhuvani, Elbasan. (1998-2012) Lektore në Universiteti A. Xhuvani, Elbasan; (2009-2010) Lektore në  Universitetin Ndërkombëtar të Strugës, Fakulteti i Ekonomisë, Maqedoni.
  • E dhënë specifike: Deputet nga lista shumëmërore e PS-së

Të dhënat në grafikët mëposhtë janë në përqindje (%)
Të dhënat e efektivitetit sipas partive politike

NIVELI I EFEKTIVITETIT

DISKUTIME NË KUVEND

VOTIMI I AKTEVE

ANGAZHIMI NË KOMISIONE

ANGAZHIMI NË PUBLIK

NISMA LIGJORE

VLERESIMI FINAL (SESIONI I FUNDIT)

VLERESIMI FINAL NE PERQINDJE (NGA 100%)

VLERESIMI FINAL (LEGJISLATURA)