EDUARD SHALSI

EDUARD SHALSI

  • Emër Mbiemër: Eduard Shalsi
  • Datëlindja: 01.04.1968
  • Vendlindja: Korçë
  • Edukimi: (1986-1990) Fakultetin e Shkencave të Natyrës, në degën Biologji–Kimi, në Tiranë (1996-2002) Diplomë si trajner në ekonominë bankare nga Bankademie Ndërkombëtare Gjermane & ISAB Shqipëri
  • Karriera politike: 2017: Ministër i Shtetit për Çeshtjet Vendore, (2009-2017) Deputet në Kuvendin e Shqipërisë (2007-2009) zv/Kryetar i Bashkisë Tiranë (2004-2007) Shef Kabineti i Kryetarit të Bashkisë Tiranë
  • Karriera profesionale: (2003-2004)Drejtor i Përgjithshëm INSIG sha;  (1996-2003) Shef në Departamente të ndryshme në Tirana Bank;  (1992-1995) Në Greqi (1990-1992) Arsimtar në shkolla të ndryshme të Tiranës
  • E dhënë specifike: Deputet nga lista shumëmërore e PS-së

Të dhënat në grafikët mëposhtë janë në përqindje (%)
Të dhënat e efektivitetit sipas partive politike

NIVELI I EFEKTIVITETIT

DISKUTIME NË KUVEND

VOTIMI I AKTEVE

ANGAZHIMI NË KOMISIONE

ANGAZHIMI NË PUBLIK

NISMA LIGJORE

VLERESIMI FINAL (SESIONI I FUNDIT)

VLERESIMI FINAL NE PERQINDJE (NGA 100%)

VLERESIMI FINAL (LEGJISLATURA)