VANGJEL DULE

VANGJEL DULE

  • Emër Mbiemër: Vangjel Dule
  • Datëlindja: 18 Nëntor 1968
  • Vendlindja: Gjirokastër
  • Edukimi:  Diplomuar për anglisht, fakulteti Histori-Filologji,Universiteti i Tiranës
  • Grupi parlamentar: PD
  • Karriera politike: (1997-1998) Zv/kryetar dhe (1998-2002) kryetar i Omonia; 2002 e në vijim kryetar i PBDNJ, deputet në gjashtë legjislatura, (2013-2015) Zv/kryetar i Parlamentit
  • Karriera profesionale: (1998-2001)Pedagog i Jashtëm në Universitetin “Eqerem Cabej “ Gjirokastër; (1991-1996) përkthyes i Gjuhës Angleze dhe Greke
  • E dhënë specifike: Deputet nga lista shumëmërore e PD-së

Të dhënat në grafikët mëposhtë janë në përqindje (%)
Të dhënat e efektivitetit sipas partive politike

NIVELI I EFEKTIVITETIT

DISKUTIME NË KUVEND

VOTIMI I AKTEVE

ANGAZHIMI NË KOMISIONE

ANGAZHIMI NË PUBLIK

NISMA LIGJORE

VLERESIMI FINAL (SESIONI I FUNDIT)

VLERESIMI FINAL NE PERQINDJE (NGA 100%)

VLERESIMI FINAL (LEGJISLATURA)