LUAN BAÇI

LUAN BAÇI

  • Emër Mbiemër: Luan Baçi
  • Datëlindja: 12. 06. 1963
  • Vendlindja: Gjirokastër
  • Edukimi: Diplomuar ne  histori e gjeografi, Universiteti “Eqerem Cabej” Gjirokaster; diplomuar juridik, Universiteti Kristal
  • Karriera politike: 2013-2017 kryetar i PD Dega Fier; 2015- 2017 kryetar grup keshilli bashkiak Fier, anetar i KK ne PD
  • Karriera profesionale: 2013 – 2017 aktivitet privat; 2007-2013 drejtor i rrugeve, Fier; 2006-2007 kryeinspektor i kontrollit rrugor, Fier; 1999-2005 aktivitet privat; 1995-1997 inspektor tatimor Fier
  • E dhënë specifike:Deputet nga lista shumëmërore e PD-së

Të dhënat në grafikët mëposhtë janë në përqindje (%)
Të dhënat e efektivitetit sipas partive politike

NIVELI I EFEKTIVITETIT

DISKUTIME NË KUVEND

VOTIMI I AKTEVE

ANGAZHIMI NË KOMISIONE

ANGAZHIMI NË PUBLIK

NISMA LIGJORE

VLERESIMI FINAL (SESIONI I FUNDIT)

VLERESIMI FINAL NE PERQINDJE (NGA 100%)

VLERESIMI FINAL (LEGJISLATURA)