EDI PALOKA

EDI PALOKA

  • Emër Mbiemër: Edi Paloka
  • Datëlindja: 23.12.1965
  • Vendlindja: Tiranë
  • Edukimi: Diplomuar në Inxhinieri Gjeofizik, Universiteti i Tiranës
  • Karriera politike: Deputet i PD në pesë legjislatura, (2013-2017) Zv/kryetar i PD dhe kryetar i Grupit Parlamentar, nga 2013 anëtar kryesie në PD
  • Karriera profesionale: (1991-1999) Gazetar e më pas drejtues ne gazetën “Rilindja Demokratike”të PD; (2010-2012) Drejtor i ATSH
  • E dhënë specifike: Deputet nga lista shumëmërore e PD-së

Të dhënat në grafikët mëposhtë janë në përqindje (%)
Të dhënat e efektivitetit sipas partive politike

NIVELI I EFEKTIVITETIT

DISKUTIME NË KUVEND

VOTIMI I AKTEVE

ANGAZHIMI NË KOMISIONE

ANGAZHIMI NË PUBLIK

NISMA LIGJORE

VLERESIMI FINAL (SESIONI I FUNDIT)

VLERESIMI FINAL NE PERQINDJE (NGA 100%)

VLERESIMI FINAL (LEGJISLATURA)