OERD BYLYKBASHI

OERD BYLYKBASHI

  • Emër Mbiemër: Oerd Bylykbashi
  • Datëlindja: 3 Maj 1974
  • Vendlindja: Durrës
  • Edukimi: Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës; Master në “E drejta publike” FD, Universiteti i Tiranës
  • Karriera politike: 2013 dhe në vijim deputet i PD, nga 2009 anëtar i KK të PD, nga 2007 anëtar i PD, nga 2014 anëtar i kryesisë së PD, (2009-2013) Drejtor kabineti i Kryeministrit; Drejtues i disa komisioneve ad-hoc në parlament, nga 2017 drejtues i PD Durrës
  • Karriera profesionale: (2007-2009 ) Drejtor në Kryeministri; (2003-2007 ) shef zyre, Prezenca e OSBE; (2007) Këshilltar ligjor i kryeministrit; (2001-2003)Ekspert zgjedhjesh i OSBE në Shqiperi
  • E dhënë specifike: Deputet nga lista shumëmërore e PD-së

Të dhënat në grafikët mëposhtë janë në përqindje (%)
Të dhënat e efektivitetit sipas partive politike

NIVELI I EFEKTIVITETIT

DISKUTIME NË KUVEND

VOTIMI I AKTEVE

ANGAZHIMI NË KOMISIONE

ANGAZHIMI NË PUBLIK

NISMA LIGJORE

VLERESIMI FINAL (SESIONI I FUNDIT)

VLERESIMI FINAL NE PERQINDJE (NGA 100%)

VLERESIMI FINAL (LEGJISLATURA)