Ornaldo Rakipi

ORNALDO RAKIPI

  • Emër Mbiemër: Ornaldo Rakipi
  • Datëlindja: 29.01.1994
  • Vendlindja: Peqin
  • Edukimi: Master i Shkencave në Drejtim Bankar
  • Karriera politike: Nuk ka të dhëna
  • Karriera profesionale: Menaxher, RDA Petrol Sh.A
  • E dhënë specifike: Deputet nga lista shumëmërore e PS-së

Të dhënat në grafikët mëposhtë janë në përqindje (%)
Të dhënat e efektivitetit sipas partive politike

NIVELI I EFEKTIVITETIT

DISKUTIME NË KUVEND

VOTIMI I AKTEVE

ANGAZHIMI NË KOMISIONE

ANGAZHIMI NË PUBLIK

NISMA LIGJORE

VLERESIMI FINAL (SESIONI I FUNDIT)

VLERESIMI FINAL NE PERQINDJE (NGA 100%)

VLERESIMI FINAL (LEGJISLATURA)