LIGJET E MIRATUARA

Ligjet e miratuara 2021Ligjet e miratuara 2021 Pas miratimit në Kuvend, ligjet e miratuara do ti gjeni të listuara sipas datës dhe numrit.

RISITË DHE PROBLEMATIKAT E LIGJEVE

Qytetarët mund të njihen përmes platformës www.deputetim.al për thelbin e secilit ligj, risitë, ndikimin dhe problematikën që sjellin PROJEKTLIGJETLIGJET E MIRATUARAA E DINI SE.... I dini katër vendet me të cilat Shqipëria ka marrëveshje...