DHURATA ÇUPI (TYLI)

DHURATA ÇUPI

  • Emër Mbiemër: Dhurata Çupi
  • Datëlindja: 21 Prill 1973
  • Vendlindja: Mat
  • Edukimi: Diplomuar në juridik
  • Karriera politike: 2016 dhe 2017 deputete e PD, Anëtare e Këshillit Kombëtar të PD dhe prej 2013 drejtuese në departamentin për pushtetin lokal në PD, prej vitesh aktiviste e kësaj partie në nivel lokal
  • Karriera profesionale: (2015-2016) konsulencë private; (2011-2014) drejtore juridike bashkia Tiranë; (2001-2011) pedagoge PT në Universitetin Illyria; (2005-2011) drejtuese e AITPP në MPB;( 2002-2005) përgjegjëse sektori në MPV
  • E dhënë specifike: Deputete nga lista shumëmërore e PD-së

Të dhënat në grafikët mëposhtë janë në përqindje (%)
Të dhënat e efektivitetit sipas partive politike

NIVELI I EFEKTIVITETIT

DISKUTIME NË KUVEND

VOTIMI I AKTEVE

ANGAZHIMI NË KOMISIONE

ANGAZHIMI NË PUBLIK

NISMA LIGJORE

VLERESIMI FINAL (SESIONI I FUNDIT)

VLERESIMI FINAL NE PERQINDJE (NGA 100%)

VLERESIMI FINAL (LEGJISLATURA)