Belind Këlliçi

BELIND KËLLIÇI

  • Emër Mbiemër: Belind Këlliçi
  • Datëlindja: 25.01.1987
  • Vendlindja: Tiranë
  • Edukimi: Coopin State University, Master Shkencor në Shkencat e Menaxhimit
  • Karriera politike: Kryetar i Forumit Rinor të Partisë Demokratike
  • Karriera profesionale: Bashkia Tiranë, Përgjegjës i Sektorit të Organizimit të Aktiviteteve; Drejtor, Drejtoria e Asistencës Financiare dhe Monitorimit
  • E dhënë specifike: Deputet nga lista shumëmërore e PD-së

Të dhënat në grafikët mëposhtë janë në përqindje (%)
Të dhënat e efektivitetit sipas partive politike

NIVELI I EFEKTIVITETIT

DISKUTIME NË KUVEND

VOTIMI I AKTEVE

ANGAZHIMI NË KOMISIONE

ANGAZHIMI NË PUBLIK

NISMA LIGJORE

VLERESIMI FINAL (SESIONI I FUNDIT)

VLERESIMI FINAL NE PERQINDJE (NGA 100%)

VLERESIMI FINAL (LEGJISLATURA)