Qani Xhafa

  QANIXHAFA

  • Emër Mbiemër: Qani Xhafa
  • Datëlindja: 11.10.1969
  • Vendlindja: Elbasan
  • Edukimi: Inxhinier mekanik
  • Karriera politike: Kryetar komune 2017-2015
  • Karriera profesionale: Ekspert i sigurise rrugore, administrim privat
  • E dhënë specifike: Deputet nga lista shumëmërore e PD-së

  Të dhënat në grafikët mëposhtë janë në përqindje (%)
  Të dhënat e efektivitetit sipas partive politike

  NIVELI I EFEKTIVITETIT

  DISKUTIME NË KUVEND

  VOTIMI I AKTEVE

  ANGAZHIMI NË KOMISIONE

  ANGAZHIMI NË PUBLIK

  NISMA LIGJORE

  VLERESIMI FINAL (SESIONI I FUNDIT)

  VLERESIMI FINAL NE PERQINDJE (NGA 100%)

  VLERESIMI FINAL (LEGJISLATURA)