Lodovik Hasani

LODOVIK HASANI

  • Emër Mbiemër: Lodovik Hasani
  • Datëlindja: 23.09.1967
  • Vendlindja: Pukë
  • Edukimi: I lartë
  • Karriera politike: Angazhuar në PD
  • Karriera profesionale: Biznesmen
  • E dhënë specifike: Deputet nga lista shumëmërore e PD-së

Të dhënat në grafikët mëposhtë janë në përqindje (%)
Të dhënat e efektivitetit sipas partive politike

NIVELI I EFEKTIVITETIT

DISKUTIME NË KUVEND

ANGAZHIMI NË KOMISIONE

VLERESIMI FINAL (LEGJISLATURA)