Gëzim Ademaj

GEZIMADEMAJ

  • Emër Mbiemër: Gëzim Ademaj
  • Datëlindja: 24.11.1966
  • Vendlindja: Selenicë
  • Edukimi: I lartë, inxhinieri
  • Karriera politike: Anetar i keshillit bashkiak 2003-2019
  • Karriera profesionale: Biznesmen, administrator
  • E dhënë specifike: Deputet nga lista shumëmërore e PD-së

Të dhënat në grafikët mëposhtë janë në përqindje (%)
Të dhënat e efektivitetit sipas partive politike

NIVELI I EFEKTIVITETIT

DISKUTIME NË KUVEND

VOTIMI I AKTEVE

ANGAZHIMI NË KOMISIONE

ANGAZHIMI NË PUBLIK

NISMA LIGJORE

VLERESIMI FINAL (SESIONI I FUNDIT)

VLERESIMI FINAL NE PERQINDJE (NGA 100%)

VLERESIMI FINAL (LEGJISLATURA)