Frrok Gjini

FRROKGJINI

  • Emer Mbiemer: Frrok Gjini
  • Datëlindja: 06.09.1960
  • Vendlindja: Shkodër
  • Edukimi:  Drejtësi
  • Karriera politike:  Ish deputet i PDr/PDK 2005=2009
  • Karriera profesionale: Biznes privat
  • E dhënë specifike: Deputet nga lista shumëmërore e PS-së

Të dhënat në grafikët mëposhtë janë në përqindje (%)
Të dhënat e efektivitetit sipas partive politike

NIVELI I EFEKTIVITETIT

DISKUTIME NË KUVEND

VOTIMI I AKTEVE

ANGAZHIMI NË KOMISIONE

ANGAZHIMI NË PUBLIK

NISMA LIGJORE

VLERESIMI FINAL (SESIONI I FUNDIT)

VLERESIMI FINAL NE PERQINDJE (NGA 100%)

VLERESIMI FINAL (LEGJISLATURA)