Petrit Doda

PETRIT DODA

  • Emër Mbiemër: Petrit Doda
  • Datëlindja: 01.03.1961
  • Vendlindja: Dibër
  • Edukimi:  Ekonomist i Lartë
  • Karriera politike:  Angazhuar në partinë demokratike prej vitit 1991, në stukturat e PD në Bulqizë
  • Karriera profesionale:Ekonomist
  • E dhënë specifike: Deputet nga lista shumëmërore e PD-së

Të dhënat në grafikët mëposhtë janë në përqindje (%)
Të dhënat e efektivitetit sipas partive politike

NIVELI I EFEKTIVITETIT

DISKUTIME NË KUVEND

VOTIMI I AKTEVE

ANGAZHIMI NË KOMISIONE

ANGAZHIMI NË PUBLIK

NISMA LIGJORE

VLERESIMI FINAL (SESIONI I FUNDIT)

VLERESIMI FINAL NE PERQINDJE (NGA 100%)

VLERESIMI FINAL (LEGJISLATURA)