Shpëtim Idrizi

SHPËTIM IDRIZI

  • Emër Mbiemër:  Shpëtim Idrizi
  • Datëlindja: 07.07.1967
  • Vendlindja: Tiranë
  • Edukimi:  I lartë/ Administrim Biznesi
  • Karriera politike:Kryetar i Partisë Drejtësi, Integrim dhe Unitet
  • Karriera profesionale: Deputet
  • E dhënë specifike: Deputet nga lista shumëmërore e PD-së

Të dhënat në grafikët mëposhtë janë në përqindje (%)
Të dhënat e efektivitetit sipas partive politike

NIVELI I EFEKTIVITETIT

DISKUTIME NË KUVEND

VOTIMI I AKTEVE

ANGAZHIMI NË KOMISIONE

ANGAZHIMI NË PUBLIK

NISMA LIGJORE

VLERESIMI FINAL (SESIONI I FUNDIT)

VLERESIMI FINAL NE PERQINDJE (NGA 100%)

VLERESIMI FINAL (LEGJISLATURA)