Eduard Ndreca

EDUARD NDRECA

  • Emër Mbiemër: Eduard Ndreca
  • Datëlindja: 11.02.1983
  • Vendlindja: Lezhë
  • Edukimi: Gradë Shkencore ” Doktor” në Histori
  • Karriera politike: Kryetar i Partisë Socialiste të Rrethit Lezhë
  • Karriera profesionale:  (2009-në vazhdim)Kryetar i Këshillit të Qarkut Lezhë
  • E dhënë specifike: Deputet nga lista shumëmërore e PS-së

Të dhënat në grafikët mëposhtë janë në përqindje (%)
Të dhënat e efektivitetit sipas partive politike

NIVELI I EFEKTIVITETIT

DISKUTIME NË KUVEND

VOTIMI I AKTEVE

ANGAZHIMI NË KOMISIONE

ANGAZHIMI NË PUBLIK

NISMA LIGJORE

VLERESIMI FINAL (SESIONI I FUNDIT)

VLERESIMI FINAL NE PERQINDJE (NGA 100%)

VLERESIMI FINAL (LEGJISLATURA)