Kasëm Mahmutaj

KASËM MAHMUTAJ

  • Emër Mbiemër: Kasëm Mahmutaj
  • Datëlindja: 16.04.1962
  • Vendlindja: Berat
  • Edukimi: I lartë/ Universiteti Bujqësor i Tiranës
  • Karriera politike: Nuk ka të dhëna
  • Karriera profesionale: ( 2018-2021) Administrator Shoqëria “Republika “Sh.p.k Berat
  • E dhënë specifike: Deputet nga lista shumëmërore e PD-së

Të dhënat në grafikët mëposhtë janë në përqindje (%)
Të dhënat e efektivitetit sipas partive politike

NIVELI I EFEKTIVITETIT

DISKUTIME NË KUVEND

VOTIMI I AKTEVE

ANGAZHIMI NË KOMISIONE

ANGAZHIMI NË PUBLIK

NISMA LIGJORE

VLERESIMI FINAL (SESIONI I FUNDIT)

VLERESIMI FINAL NE PERQINDJE (NGA 100%)

VLERESIMI FINAL (LEGJISLATURA)