Gledis Çeliku

GLEDIS ÇELIKU

  • Emër Mbiemër: Gledis Çeliku
  • Datëlindja: 06.08.1983
  • Vendlindja: Shkodër
  • Edukimi: I lartë/ Jurist
  • Karriera politike: Nuk ka të dhëna
  • Karriera profesionale: ( 2019-në vazhdim) Drejtor Rajonal i Autoritetit Rrugor Shqiptar, Rajoni i Veriut
  • E dhënë specifike: Deputet nga lista shumëmërore e PSD-së

Të dhënat në grafikët mëposhtë janë në përqindje (%)
Të dhënat e efektivitetit sipas partive politike

NIVELI I EFEKTIVITETIT

DISKUTIME NË KUVEND

VOTIMI I AKTEVE

ANGAZHIMI NË KOMISIONE

ANGAZHIMI NË PUBLIK

NISMA LIGJORE

VLERESIMI FINAL (SESIONI I FUNDIT)

VLERESIMI FINAL NE PERQINDJE (NGA 100%)

VLERESIMI FINAL (LEGJISLATURA)