Gerta Duraku

GERTA DURAKU

  • Emër Mbiemër: Gerta Duraku
  • Datëlindja: 29.06.1984
  • Vendlindja: Kukës
  • Edukimi: I lartë/ Universiteti i Tiranës, Fakulteti Ekonomik, Dega: Financë-Kontabilitet
  • Karriera politike: Nuk ka të dhëna
  • Karriera profesionale: (2017-2021) Aksionere e vetme në kompaninë EURODRIN TRADING; (2011-2021) Anëtare e Këshillit Mbikqyrës  në kompaninë “EURODRIN”
  • E dhënë specifike: Deputete nga lista shumëmërore e PS-së

Të dhënat në grafikët mëposhtë janë në përqindje (%)
Të dhënat e efektivitetit sipas partive politike

NIVELI I EFEKTIVITETIT

DISKUTIME NË KUVEND

VOTIMI I AKTEVE

ANGAZHIMI NË KOMISIONE

ANGAZHIMI NË PUBLIK

NISMA LIGJORE

VLERESIMI FINAL (SESIONI I FUNDIT)

VLERESIMI FINAL NE PERQINDJE (NGA 100%)

VLERESIMI FINAL (LEGJISLATURA)