Etjen Xhafaj

ETJEN XHAFAJ

  • Emër Mbiemër: Etjen Xhafaj
  • Datëlindja:06.04.1982
  • Vendlindja:Vlorë
  • Edukimi: Diplomë Master në Administrim Publik në Kennedy School of Goverment, Harvard University, Cambridge, MA, USA
  • Karriera politike: Anëtar i Partisë Socialiste të Shqipërisë
  • Karriera profesionale: ( 2020- në vazhdim) Zv/ Ministër për Infrastrukturën dhe Energjinë
  • E dhënë specifike: Deputet nga lista shumëmërore e PS-së

Të dhënat në grafikët mëposhtë janë në përqindje (%)
Të dhënat e efektivitetit sipas partive politike

NIVELI I EFEKTIVITETIT

DISKUTIME NË KUVEND

VOTIMI I AKTEVE

ANGAZHIMI NË KOMISIONE

ANGAZHIMI NË PUBLIK

NISMA LIGJORE

VLERESIMI FINAL (SESIONI I FUNDIT)

VLERESIMI FINAL NE PERQINDJE (NGA 100%)

VLERESIMI FINAL (LEGJISLATURA)