Etilda Gjonaj

ETILDA GJONAJ

  • Emër Mbiemër: Etilda Gjonaj
  • Datëlindja:06.05.1981
  • Vendlindja: Pukë
  • Edukimi: Gradë Shkencore “Doktor Shkencash” Fakulteti i Drejtësisë, Departamenti Penal, Universiteti i Tiranës
  • Karriera politike: Nuk ka të dhëna
  • Karriera profesionale: (2017- në vazhdim) Ministre e Drejtësisë
  • E dhënë specifike: Deputete nga lista shumëmërore e PS-së

Të dhënat në grafikët mëposhtë janë në përqindje (%)
Të dhënat e efektivitetit sipas partive politike

NIVELI I EFEKTIVITETIT

DISKUTIME NË KUVEND

VOTIMI I AKTEVE

ANGAZHIMI NË KOMISIONE

ANGAZHIMI NË PUBLIK

NISMA LIGJORE

VLERESIMI FINAL (SESIONI I FUNDIT)

VLERESIMI FINAL NE PERQINDJE (NGA 100%)

VLERESIMI FINAL (LEGJISLATURA)