Emilja Koliqi

EMILJA KOLIQI

  • Emër Mbiemër: Emilja Koliqi
  • Datëlindja: 24.09.1963
  • Vendlindja: Shkodër
  • Edukimi: I lartë/ Ekonomiste për Financë
  • Karriera politike: Anëtare e Bordit, Këshilltare në PD, Dega Shkodër
  • Karriera profesionale: (2015- në vazhdim) Bashkia Shkodër, Zv/Kryetare
  • E dhënë specifike: Deputete nga lista shumëmërore e PD-së

Të dhënat në grafikët mëposhtë janë në përqindje (%)
Të dhënat e efektivitetit sipas partive politike

NIVELI I EFEKTIVITETIT

DISKUTIME NË KUVEND

VOTIMI I AKTEVE

ANGAZHIMI NË KOMISIONE

ANGAZHIMI NË PUBLIK

NISMA LIGJORE

VLERESIMI FINAL (SESIONI I FUNDIT)

VLERESIMI FINAL NE PERQINDJE (NGA 100%)

VLERESIMI FINAL (LEGJISLATURA)