Luljeta Bozo

LULJETA BOZO

  • Emër Mbiemër: Luljeta Bozo
  • Datëlindja:02.10.1942
  • Vendlindja: Tiranë
  • Edukimi: I Lartë/ Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit, Inxhinieri Ndërtimi
  • Karriera politike:Nuk ka të dhëna
  • Karriera profesionale: ( 2007 – në vazhdim) Drejtues teknik, Inxhinier strukturist dhe Gjeoteknik
  • E dhënë specifike: Deputete nga lista shumëmërore e PS-së

Të dhënat në grafikët mëposhtë janë në përqindje (%)
Të dhënat e efektivitetit sipas partive politike

NIVELI I EFEKTIVITETIT

DISKUTIME NË KUVEND

VOTIMI I AKTEVE

ANGAZHIMI NË KOMISIONE

ANGAZHIMI NË PUBLIK

NISMA LIGJORE

VLERESIMI FINAL (SESIONI I FUNDIT)

VLERESIMI FINAL NE PERQINDJE (NGA 100%)

VLERESIMI FINAL (LEGJISLATURA)