Lavdrim Krrashi

LAVDRIM KRRASHI

  • Emër Mbiemër: Lavdrim Krrashi
  • Datëlindja: 05.09.1968
  • Vendlindja: Dibër
  • Edukimi: Diplomë e arsimit të lartë për Politikat e Strehimit, Trinity College, Britani e Madhe
  • Karriera politike: Kryetar i Degës së PS, Londër; Anëtar i FRESH, Tiranë
  • Karriera profesionale: (2013- në vazhdim) Drejtor i politikave të planifikimit dhe të  strehimit, Bashkia Brent, Londër
  • E dhënë specifike: Deputet nga lista shumëmërore e PS-së

Të dhënat në grafikët mëposhtë janë në përqindje (%)
Të dhënat e efektivitetit sipas partive politike

NIVELI I EFEKTIVITETIT

DISKUTIME NË KUVEND

VOTIMI I AKTEVE

ANGAZHIMI NË KOMISIONE

ANGAZHIMI NË PUBLIK

NISMA LIGJORE

VLERESIMI FINAL (SESIONI I FUNDIT)

VLERESIMI FINAL NE PERQINDJE (NGA 100%)

VLERESIMI FINAL (LEGJISLATURA)