Zheni Gjergji

ELONA GJEBREA

  • Emër Mbiemër: Zheni Gjergji
  • Datëlindja: 04.07.1971
  • Vendlindja: Elbasan
  • Edukimi: I lartë/ Mjeke
  • Karriera politike: Kryetare e LDG, Elbasan; Anëtare e Këshillit Kombëtar të PD; Anëtare e Departamentit të Shëndetësisë pranë PD, Anëtare e Kryesisë së PD
  • Karriera profesionale: Pedagoge
  • E dhënë specifike: Deputete nga lista shumëmërore e PD-së

Të dhënat në grafikët mëposhtë janë në përqindje (%)
Të dhënat e efektivitetit sipas partive politike

NIVELI I EFEKTIVITETIT

DISKUTIME NË KUVEND

VOTIMI I AKTEVE

ANGAZHIMI NË KOMISIONE

ANGAZHIMI NË PUBLIK

NISMA LIGJORE

VLERESIMI FINAL (SESIONI I FUNDIT)

VLERESIMI FINAL NE PERQINDJE (NGA 100%)

VLERESIMI FINAL (LEGJISLATURA)