Teuta Ramaj

TEUTA RAMAJ

  • Emër Mbiemër: Teuta Ramaj
  • Datëlindja: 25.12.1982
  • Vendlindja: Vlorë
  • Edukimi: Master i Shkencave në Mesimdhënie e Gjuhë Shqipe dhe Letërsi
  • Karriera politike: Nuk ka të dhëna
  • Karriera profesionale: Mesuese
  • E dhënë specifike: Deputete nga lista shumëmërore e PS-së

Të dhënat në grafikët mëposhtë janë në përqindje (%)
Të dhënat e efektivitetit sipas partive politike

NIVELI I EFEKTIVITETIT

DISKUTIME NË KUVEND

VOTIMI I AKTEVE

ANGAZHIMI NË KOMISIONE

ANGAZHIMI NË PUBLIK

NISMA LIGJORE

VLERESIMI FINAL (SESIONI I FUNDIT)

VLERESIMI FINAL NE PERQINDJE (NGA 100%)

VLERESIMI FINAL (LEGJISLATURA)

[