KLOTILDA BUSHKA (FERHATI)

KLOTILDA BUSHKA (FERHATI)

  • Datëlindja: 11. 04. 1979
  • Vendlindja: Tiranë
  • Edukimi: Diplomuar për drejtësi, në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Drejtësisë. Zotëron shkëlqyeshëm gjuhën angleze dhe italiane. (2003)Titullin Avokate. (2008-2013)Shkolla e Magjistratures e Republikes se Shqiperise
  • Karriera politike: Anëtare e Asamblesë Kombëtare të Partisë Socialiste. Anëtare e Këshillit Bashkiak Tiranë që nga Korriku 2015. Kryetare e grupit të Këshilltarëve të Partisë Socialiste në Bashkine Tirane. Kryetare e Aleancës se Grave Këshilltare në Bashkinë Tiranë.
  • Karriera profesionale: (2008 -2015) Keshilltare ligjore pranë Gjykatës së Lartë të Republikës së Shqipërisë. (2001 – 2008)  Juriste/ Avokate pranë Studios Ligjore Ndërkombëtare “Tonucci”. ( 1997 -2000) Koordinatore e Programit të Debatit – një program për nxitjen e lidershipit rinor, tolerancës dhe mendimit kritik pranë Fondacionit Soros, ku ka shërbyer dhe si anëtare e Bordit të Rinisë. Anetare e Dhomës së Avokatëve Tiranë që në vitin 2003.
  • E dhënë specifike: Deputet nga lista shumëmërore e PS-së

Të dhënat në grafikët mëposhtë janë në përqindje (%)
Të dhënat e efektivitetit sipas partive politike

NIVELI I EFEKTIVITETIT

DISKUTIME NË KUVEND

VOTIMI I AKTEVE

ANGAZHIMI NË KOMISIONE

ANGAZHIMI NË PUBLIK

NISMA LIGJORE

VLERESIMI FINAL (SESIONI I FUNDIT)

VLERESIMI FINAL NE PERQINDJE (NGA 100%)

VLERESIMI FINAL (LEGJISLATURA)