ISMET BEQIRAJ

ISMET BEQIRAJ

  • Emër Mbiemër: Ismet Beqiraj
  • Datëlindja: 10. 05. 1958
  • Vendlindja: Mallakastër
  • Edukimi: Universitetin e Tiranës, dega Kimi Industriale, pranë Fakultetit të Shkencave të Natyrës në vitin 1982-1987; 2002-2004 Master ne Kimi pranë Fakultetit të Shkencave të Natyrës, Universiteti Tiranës. Mars 2008: Graden “Doktor i Shkencave ne Kimi”. Qershor 2012: Titullin Akademik” Profesor i Asociuar”.
  • Karriera politike: Anëtar i PSSH nga 1991. Kryetar i PS të rrethit Mallakastër, 1991-1992. 1991-2001: Anëtar i Komitetit Drejtues dhe i Kryesisë së PS të rrethit Mallakastër. 1991 -1994: Anetar i KPD 2004-2007: Sekretar i KZ të PS në njësinë bashkiake nr. 5, Tiranë. Aktualisht anëtar i Asamblesë NJB Nr. 5 dhe delegat i Kongresit të PSSH deri në vitin 2015. 1992-1996: Drejtues ( Kryetar Bashkie) ne Organet e Qeverisjes Lokale, Ballsh. 2005: Keshilltar i Jashtem prane Ministrise se Integrimit.
  • Karriera profesionale: Prej 2008 punon si pedagog definitiv në grup-seksionin e “eknologjisë Kimike Organike, pranë Departamentit të Kimisë Industriale dhe Mjedisore në Fakultetin e Shkencave Natyrore, Universiteti i Tiranës.
  • E dhënë specifike: Deputet nga lista shumëmërore e PS-së

Të dhënat në grafikët mëposhtë janë në përqindje (%)
Të dhënat e efektivitetit sipas partive politike

NIVELI I EFEKTIVITETIT

DISKUTIME NË KUVEND

VOTIMI I AKTEVE

ANGAZHIMI NË KOMISIONE

ANGAZHIMI NË PUBLIK

NISMA LIGJORE

VLERESIMI FINAL (SESIONI I FUNDIT)

VLERESIMI FINAL NE PERQINDJE (NGA 100%)

VLERESIMI FINAL (LEGJISLATURA)