BLERINA GJYLAMETI

BLERINA GJYLAMETI

  • Emër Mbiemër: Blerina Gjylameti
  • Datëlindja: 23. 01. 1980
  • Vendlindja: Tiranë
  • Edukimi: 2006: Diplomuar në Universitetin e Salernos në Itali, Fakulteti i Ekonomisë; 2017: Doktor Shkencash në fushën e ekonomisë pranë Fakultetit Ekonomik në UT,  2009: Master në Shkenca Ekonomike Evropiane pranë UT, Fakulteti i Ekonomisë.
  • Karriera politike: (2013 e 2017) deputete e PS, (2012 ) Kryetare e Forumit të Gruas Socialiste, Tiranë., Anëtare e Asamblesë Kombëtare të PS që prej vitit 2013
  • Karriera profesionale: (2008-2013)Pedagoge, Departamenti i Menaxhimit, Fakulteti i Ekonomisë, në Universitetin e Tiranës
  • E dhënë specifike: Deputete nga lista shumëmërore e PS-së

Të dhënat në grafikët mëposhtë janë në përqindje (%)
Të dhënat e efektivitetit sipas partive politike

NIVELI I EFEKTIVITETIT

DISKUTIME NË KUVEND

VOTIMI I AKTEVE

ANGAZHIMI NË KOMISIONE

ANGAZHIMI NË PUBLIK

NISMA LIGJORE

VLERESIMI FINAL (SESIONI I FUNDIT)

VLERESIMI FINAL NE PERQINDJE (NGA 100%)

VLERESIMI FINAL (LEGJISLATURA)