Toni Gogu

TONI GOGU

  • Emër Mbiemër: Toni Gogu
  • Datëlindja: 24.07.1972
  • Vendlindja: Fier
  • Edukimi: I Lartë/ Drejtësi
  • Karriera politike: Kandidat për anëtar bashkiak në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore
  • Karriera profesionale:(Nëntor 2020- Mars 2021)  Prefekt i Qarkut Tiranë
  • E dhënë specifike: Deputet nga lista shumëmërore e PS-së

Të dhënat në grafikët mëposhtë janë në përqindje (%)
Të dhënat e efektivitetit sipas partive politike

NIVELI I EFEKTIVITETIT

DISKUTIME NË KUVEND

VOTIMI I AKTEVE

ANGAZHIMI NË KOMISIONE

ANGAZHIMI NË PUBLIK

NISMA LIGJORE

VLERESIMI FINAL (SESIONI I FUNDIT)

VLERESIMI FINAL NE PERQINDJE (NGA 100%)

VLERESIMI FINAL (LEGJISLATURA)