Pranvera Resulaj

PRANVERA RESULAJ

  • Emër Mbiemër: Pranvera Resulaj
  • Datëlindja: 30.03.1974
  • Vendlindja: Prrenjas
  • Edukimi: Gradë shkencore ” Doktor i Shkencave”  në Ekonomi , Universiteti i Tiranës
  • Karriera politike: Pjesë e Forumit të Gruas Socialiste, Bashkia Vlorë
  • Karriera profesionale: ( Korrik 2020-në vazhdim) Drejtor Rajonal, Drejtoria Rajonale e Tatimeve Vlorë
  • E dhënë specifike: Deputete nga lista shumëmërore e PS-së

Të dhënat në grafikët mëposhtë janë në përqindje (%)
Të dhënat e efektivitetit sipas partive politike

NIVELI I EFEKTIVITETIT

DISKUTIME NË KUVEND

VOTIMI I AKTEVE

ANGAZHIMI NË KOMISIONE

ANGAZHIMI NË PUBLIK

NISMA LIGJORE

VLERESIMI FINAL (SESIONI I FUNDIT)

VLERESIMI FINAL NE PERQINDJE (NGA 100%)

VLERESIMI FINAL (LEGJISLATURA)