ORJOLA PAMPURI

ORJOLA PAMPURI

  • Emër Mbiemër: Orjola Pampuri
  • Datëlindja: 13 Nëntor 1981
  • Vendlindja: Tiranë
  • Edukimi: Diplomuar në psikologji, FSHS, Univerisiteti i Tiranës; Doktore e shkencave në FSHS, UT
  • Karriera politike: Nuk ka aktivitet përpara 2017
  • Karriera profesionale: 2010-2017 lektore e Jashtme tek FSHS; 2015-2017 pedagoge në UET; 2006-2015 specialiste e Shëndetit Mendor (ISHP), 2011-2015 pedagoge e jashtme, Universiteti i Mjekësisë
  • E dhënë specifike: Deputet nga lista shumëmërore e PD-së

Të dhënat në grafikët mëposhtë janë në përqindje (%)
Të dhënat e efektivitetit sipas partive politike

NIVELI I EFEKTIVITETIT

DISKUTIME NË KUVEND

VOTIMI I AKTEVE

ANGAZHIMI NË KOMISIONE

ANGAZHIMI NË PUBLIK

NISMA LIGJORE

VLERESIMI FINAL (SESIONI I FUNDIT)

VLERESIMI FINAL NE PERQINDJE (NGA 100%)

VLERESIMI FINAL (LEGJISLATURA)