Nustret Avdulla

NUSRET AVDULLA

  • Emër Mbiemër: Nusret Avdulla
  • Datëlindja: 18.10.1962
  • Vendlindja: Fier
  • Edukimi: Master Profesional në Shkenca Administrative
  • Karriera politike: Kryetar i PDIU, Dega Fier
  • Karriera profesionale: (2018-2021) Drejtor i Drejtorisë Rajonale të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive Fier
  • E dhënë specifike: Deputet nga lista shumëmërore e PD-së

Të dhënat në grafikët mëposhtë janë në përqindje (%)
Të dhënat e efektivitetit sipas partive politike

NIVELI I EFEKTIVITETIT

DISKUTIME NË KUVEND

VOTIMI I AKTEVE

ANGAZHIMI NË KOMISIONE

ANGAZHIMI NË PUBLIK

NISMA LIGJORE

VLERESIMI FINAL (SESIONI I FUNDIT)

VLERESIMI FINAL NE PERQINDJE (NGA 100%)

VLERESIMI FINAL (LEGJISLATURA)