Meri Markiçi

MERI MARKIÇI

  • Emër Mbiemër: Meri Markiçi
  • Datëlindja: 22.07.1983
  • Vendlindja: Shkodër
  • Edukimi: Diplomë Doktorate në Gjuhësi
  • Karriera politike: Aktiviste e pastisë socialiste dhe sëfundi e partisë Socialdemokrate
  • Karriera profesionale: (2014- në vazhdim) Drejtoreshë, Drejtoria Rajonale e Ofrimit të Formimit Profesional Publik, Shkodër
  • E dhënë specifike: Deputete nga lista shumëmërore e PSD-së

Të dhënat në grafikët mëposhtë janë në përqindje (%)
Të dhënat e efektivitetit sipas partive politike

NIVELI I EFEKTIVITETIT

DISKUTIME NË KUVEND

VOTIMI I AKTEVE

ANGAZHIMI NË KOMISIONE

ANGAZHIMI NË PUBLIK

NISMA LIGJORE

VLERESIMI FINAL (SESIONI I FUNDIT)

VLERESIMI FINAL NE PERQINDJE (NGA 100%)

VLERESIMI FINAL (LEGJISLATURA)