LULZIM BASHA

LULZIM BASHA

  • Emër Mbiemër: Lulzim Basha
  • Datëlindja: 12.06. 1974
  • Vendlindja: Tiranë
  • Edukimi: Diplomuar në juridik, Universiteti i Utrechtit, Holandë.
  • Karriera politike: Kryetar i PD; (2011-2015) Kryetar i Bashkisë Tiranë;  Deputet i PD; 2005-2011 disa herë Minister; nga 2005 koordinator i Komitetit të Orientimit të Politikave (KOP) në PD dhe anëtar kryesie
  • Karriera profesionale:(2000 –2005)  Këshilltar ligjor dhe më pas drejtues zyre, UNMIK, Kosovë
  • E dhënë specifike: Deputet nga lista shumëmërore e PD-së

Të dhënat në grafikët mëposhtë janë në përqindje (%)
Të dhënat e efektivitetit sipas partive politike

NIVELI I EFEKTIVITETIT

DISKUTIME NË KUVEND

VOTIMI I AKTEVE

ANGAZHIMI NË KOMISIONE

ANGAZHIMI NË PUBLIK

NISMA LIGJORE

VLERESIMI FINAL (SESIONI I FUNDIT)

VLERESIMI FINAL NE PERQINDJE (NGA 100%)

VLERESIMI FINAL (LEGJISLATURA)